ZEMPLÍN CUP Mini, ktorý sa konal 21.3.2019 v Mestskej športovej hale Trebišov
Konečné výsledky : 
1.miesto – ZŠ M. R. Štefánika, 
2.miesto -ZŠ Komenského, 
3.miesto – ŠTART Trebišov, 
4.miesto- CZŠ J. Gorkého „2“, 
5.miesto – ZŠ Pribinová,
6.miesto – CZŠ J. Gorkého „1“, 
7.miesto- ZŠ Vojčice, 
8.miesto – ZŠ Michaľany. 
Každá škola získala diplom a keďže pre náš klub sú všetci víťazi, každé dieťa si odnieslo medailu.