Mladí hádzanári Športového klubu ZEMPLÍN Trebišov sa v dňoch 20. až 22. augusta 2021 zúčastnili tradičného mládežníckeho turnaja ZORNO CUP 2021. V tomto roku vďaka prísnym opatreniam bola účasť družstiev zo zahraničia nulová. 

Mladší aj starší žiaci, napriek slabšej účasti odohrali kvalitné zápasy. Chlapcov chceme pochváliť za bojovnosť a odhodlanosť s akou pristupovali k zápasom. Ich prístup a hru oceňovali mnohí hostia na turnaji. V neposlednom rade patrí pochvala trénerom, ktorí v neľahkých podmienkach vedú svojich zverencov. Opäť musíme spomenúť aj náš FANKLUB – rodičov, ktorí počas celého turnaja vytvárali fantastickú atmosféru. Táto skvelá konštelácia hráčov, trénerov a rodičov priniesla ovocie. Starší žiaci získali 1. miesto a mladší žiaci získali 3. miesto. BLAHOŽELÁME.

Výsledky zápasov a konečné tabuľky nájdete na stránke turnaja